42ann
Måltidskonsult

MÅLTIDSKONSULT

Ann tittar mot framtiden


Företagskonsult

Med min kunskap och erfarenhet inom företagande och livsmedelslagstiftning, hjälper jag även andra livsmedelsföretag med konsulttjänster. Det kan handla om att skriva ett egenkontrollprogram, marknadsföringsrådgivning eller som ett bollplank för att driva verksamheten framåt. 


Företag som anlitar mig skriver jag också ett samarbetsavtal med. Vilket innebär att jag tar in dem som leverantörer när jag annordnar festmiddagar, utifrån vad de erbjuder.


I slutändan handlar allt om att sprida måltidsglädje till så många som möjligt!